Website Banner
 
 

Free Web Counter


  อุปกรณ์   
 
Metrologic MS5145 
 
 
     
       
         คุณสมบัติ    
   -
เครื่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner 
    - เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD 
    - ความเร็วในการสแกน 72 ครั้ง/วินาที 
    - ความละเอียดในการสแกน 4 Mil 
    - พื้นที่สแกนสูงสุด 5 นิ้ว 
    - การเชื่อมต่อ Serial, USB 
    - การติดตั้งอัตโนมัติ 
EPSON  รุ่น TM-U220A
     
     
         คุณสมบัติ 
    -
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษธรรมดา ชนิดหัวเข็ม 9 เข็ม 
    - สามารถใช้กระดาษแบบมีสําเนาหรือไม่มีสําเนาก็ได้ตามระบบกรมสรรพากร  
    - ความเร็วในการพิมพ์6.0 บรรทัด/ วินาที  
    - Cutter ตัดกระดาษในตัว 
    - พิมพ์ได้40/33 columns 
    - หนวยความจํา 4KB or 40 bytes 
    - ใช้ได้กับโปรแกรม POS ทั่วไป  
    - รองรับรหัสภาษาไทย สมอ. และ เกษตร 
    - มีทั้งรุ่นต่อ Serial RS-232 Parallel , USB 
    - สามารถต่อเข้ากับลิ้นชักเก็บเงินอัติโนมัติได้ทันที (Cash Drawer) 
    - มีให้เลือกทั้งสีครีมขาวและสีดำ 
    - อายุการใช้งานของผ้าหมึกประมาณ 4 ล้านตัวอักษร 
    - อายุการใช้งานของเครื่องประมาณ 180,000 ชั่วโมงหรือประมาณ 18 ล้านบรรทัด  
    - ประหยัดกระแสไฟได้มากกว่ารุ่นเดิม 20 %   
Metrologic  MS-9540
 
     

        คุณสมบัติ 

    - เคริ่องสแกนเนอร์ประเภท Handheld Scanner 
    - เทคโนโลยีการสแกนแบบ CCD 
    - ความเร็วในการสแกน 72 ครั้ง/วินาที 
    - ความละเอียดในการสแกน 4 Mil 
    - พื้นที่สแกนสูงสุด 8 นิ้ว 
    - การเชื่อมต่อ Serial, USB 

Posiflex Cash Drawer CR-3100 Series 
     
 
        คุณสมบัติ
    - CR-3100 Cash Drawer  
    - เชื่อมต่อผ่านเครื่องพิมพ์  
    - การออกแบบให้ไม่มีน็อต 
    - ขนาดช่องของเหรียญและธนบัตร สามารถปรับขนาดได้
  
    - ออกแบบให้ทนทาน โดยผ่านการทดสอบมากกว่า 1 ล้านครั้ง 
       ด้วยกลไกที่มีความเที่ยงตรงสูง ช่วยให้ไม่มีการสั่นเมื่อเปิด-ปิดลิ้นชัก  
    - มีช่องเสียบเช็คสําหรับส่วนที่ไม่ใช้เงินสด หรือเอกสารขนาดใหญ่  
    - มีระบบล็อค 3 ตําแหน่ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
    - ลิ้นชักจะมีการส่งสถานะเปิด-ปิดไปที่ Output  
    - ขนาด 400 x 420 x 90 mm (W x D x H)

Current Pageid = 15