Website Banner
 
 
Free Web Counter


   
เครื่องตอกบัตร
 
 
 โอลิมเปีย รุ่น ET-5500
 
     
 
     คุณสมบัติ

    
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ แสดงเวลาด้วยระบบ  DIGITAL
    - มีโปรแกรมปฏิทิน 100 ปี
    - ตั้งระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
    - ระบบผ้าหมึก 2 สี ดำ/แดง
    - หัวพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 9 เข็ม แข็งแรงคงทน
    - ช่องตอกบัตรเลื่อนตามเวลาเข้า - ออก อัตโนมัติ
    - ระบบดูดบัตรตอกและคืนบัตรตอกโดยอัตโนมัติ
    - แบตเตอรี่สำรองป้องกันข้อมูลหน่วยความจำสูญหายกรณีไฟฟ้าดับ
    - สามารถตอกบัตรได้ในกรณีไฟฟ้าดับ
    - มีเสียงดนตรีในตัวเครื่อง
    - สามารถต่อลำโพงหรือเสียงกริ่งภายนอกเครื่องได้
    - รับประกันเครื่อง 1 ปี
    - กำลังไฟฟ้า 220 - 240 โวลต์
    - ขนาด กว้าง 125 x  ยาว 196 x สูง 233  มม.
    - น้ำหนัก 2.5 กก.
 
 โอลิมเปีย รุ่น ET-8600
 
     
 
    คุณสมบัติ

    
- หน้าปัดขนาดใหญ่ แสดงเวลาด้วยระบบ ANALOG เสริมด้วยจอ DIGITAL ขนาดกะทัดรัดภายในเครื่อง
    -
ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไขโปรแกรม
    - ควบคุมความเที่ยงตรงด้วยระบบ QUARTZ
    - มีโปรแกรมปฏิทิน 100 ปี
    - ระบบผ้าหมึก 2 สี ดำ/แดง
    - หัวพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 9 เข็ม แข็งแรง
คงทน
    - ช่องตอกบัตรเลื่อนตามเวลาเข้า - ออก อัตโนมัติ
    - ระบบดูดบัตรตอกและคืนบัตรตอกโดยอัตโนมัติ
    - แบตเตอรี่สำรองป้องกันข้อมูลหน่วยความจำสูญหายกรณีไฟฟ้าดับ
    - สามารถตอกบัตรได้ในกรณีไฟฟ้าดับ
    - มีเสียงดนตรีในตัวเครื่อง
    - สามารถต่อลำโพงหรือเสียงกริ่งภายนอกเครื่องได้
    - รับประกันเครื่อง 1 ปี
    - กำลังไฟฟ้า 220 - 240 โวลต์
    - ขนาด กว้าง 183 x  ยาว 105 x สูง 215  มม.
    - น้ำหนัก 2.8 กก.
    - ขนาดบัตรตอก กว้าง 84  x  สูง 186 มม.
 
 โอลิมเปีย รุ่น ET-9500
 
     
 
     คุณสมบัติ

    
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ เรืองแสง มองเห็นได้ชัดในที่ที่แสงน้อย แสดงเวลาด้วยระบบ DIGITAL
    -
มีโปรแกรมปฏิทิน 100 ปี
    - ใช้งานได้สะดวก ด้วยการตั้งโปรแกรมแบบง่ายๆ
    -
หัวพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 9 เข็ม แข็งแรงทนทาน พิมพ์เร็วและเงียบ ไม่ต้องบำรุงรักษา
    - สามารถกำหนดช่วงเวลาได้เป็นรายสัปดาห์ ราย 15 วัน รายเดือน
    -
มีระบบดูดบัตรตอกและคืนบัตรตอกโดยอัตโนมัติ และมีระบบป้องกันการตอกบัตรผิดด้าน
    - มีระบบไฟแสดงสถานะการเข้า - ออกงาน ว่ามาก่อนหรือหลังเวลาทำงานที่กำหนดโดยอัตโนมัติที่หน้าจอ
      หากมาก่อนเวลา หรือกลับหลังเวลา หน้าจอแสดงไฟสีเขียว
      หากมาหลังเวลาเข้างานหรือออกก่อนเวลาเลิกงาน ไฟที่หน้าจอจะแสดงเป็นสีแดง
    - ระบบการพิมพ์บัตรอัตโนมัติ ทั้งการเลื่อนบัตรขึ้น - ลง และการซ้าย - ขวา
    - สามารถติดจั้งโปรแกรมการพิมพ์วันของสัปดาห์ได้ 8 แบบ 6 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน  
      เยอรมัน  อิตาลี  ญี่ปุ่น    
    - สามารถเปลี่ยนสีหมึกพิมพ์ดำ - แดง ได้ 24 ช่วงใน 1 วัน
    - สามารถตั้งเวลาให้เสียงกริ่งดัง ได้ 24 ช่วงใน 1 วัน
    - สามารถเลือกให้เสียงกริ่งดังที่ตัวเครื่อง หรือต่อสัญญาณออกภายนอกได้ หรือให้กริ่งดังทั้ง 2 จุด
    - สามารถตั้งโปรแกรมเข้า - ออกงาน ในแต่ละวัน ได้แตกต่างกันตามความต้องการ
    - สามารถตั้งโปรแกรมเลือกระบบเวลาเนแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
    - ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไขโปรแกรม
    - แบตเตอรี่สำรองชนิด NI - CD ป้องกันข้อมูลสูญหายกรณีไฟฟ้าดับ
    - สามารถตอกบัตรได้ในเวลาไฟดับถึง 12 ชั่วโมง
    - กำลังไฟฟ้า 220 - 240 โวลต์
    - ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 193 x ยาว 244 x สูง 123 มม.
    - น้ำหนัก 2.4 กก.
    - ขนาดบัตรตอก กว้าง 84 x ยาว 186 x สูง 0.35 มม.
  
โอลิมเปีย รุ่น ET-9800
 
 
     
 
        คุณสมบัติ

    
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ เรืองแสง มองเห็นได้ชัดในที่ที่แสงน้อย แสดงเวลาด้วยระบบ DIGITAL
     -
มีโปรแกรมปฏิทิน 100 ปี
     - ใช้งานได้สะดวก ด้วยการตั้งโปรแกรมแบบง่ายๆ
     -
หัวพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 9 เข็ม แข็งแรงทนทาน พิมพ์เร็วและเงียบ ไม่ต้องบำรุงรักษา
     - สามารถกำหนดช่วงเวลาได้เป็นรายสัปดาห์ ราย 15 วัน รายเดือน
     -
มีระบบดูดบัตรตอกและคืนบัตรตอกโดยอัตโนมัติ และมีระบบป้องกันการตอกบัตรผิดด้าน
     - มีระบบไฟแสดงสถานะการเข้า - ออกงาน ว่ามาก่อนหรือหลังเวลาทำงานที่กำหนดโดยอัตโนมัติที่หน้าจอ
       หากมาก่อนเวลา หรือกลับหลังเวลา หน้าจอแสดงไฟสีเขียว
       หากมาหลังเวลาเข้างานหรือออกก่อนเวลาเลิกงาน ไฟที่หน้าจอจะแสดงเป็นสีแดง
     - ระบบการพิมพ์บัตรอัตโนมัติ ทั้งการเลื่อนบัตรขึ้น - ลง และการซ้าย - ขวา
     - สามารถติดจั้งโปรแกรมการพิมพ์วันของสัปดาห์ได้ 8 แบบ 6 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน 
       เยอรมัน  อิตาลี  ญี่ปุ่น
     - สามารถเปลี่ยนสีหมึกพิมพ์ดำ - แดง ได้ 24 ช่วงใน 1 วัน
     - สามารถบันทึกเวลาเข้า - ออก ได้ 24 ช่วงใน 1 วัน  
     - สามารถตั้งเวลาให้เสียงกริ่งดัง ได้ 24 ช่วงใน 1 วัน

     - สามารถเลือกให้เสียงกริ่งดังที่ตัวเครื่อง หรือต่อสัญญาณออกภายนอกได้ หรือให้กริ่งดังทั้ง 2 จุด
     - สามารถตั้งโปรแกรมเข้า - ออกงาน ในแต่ละวัน ได้แตกต่างกันตามความต้องการ
     - สามารถตั้งโปรแกรมเลือกระบบเวลาเนแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
     - ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไขโปรแกรม
     - แบตเตอรี่สำรองชนิด NI - CD ป้องกันข้อมูลสูญหายกรณีไฟฟ้าดับ
     - สามารถตอกบัตรได้ในเวลาไฟดับถึง 12 ชั่วโมง

     - กำลังไฟฟ้า 220 - 240 โวลต์
     - ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 193 x ยาว 244 x สูง 123 มม.
     - น้ำหนัก 2.4 กก.
     - ขนาดบัตรตอก กว้าง 84 x ยาว 186 x สูง 0.35 มม.Current Pageid = 9