Website Banner
 
 
Free Web Counter
 
 เครื่องพับกระดาษ
 
Martin yale P6200 
 
     
     คุณสมบัติ
    
- พับได้ถึง 30 ฉบับ / นาที หรือ 1800 ฉบับ / ชั่วโมง
    - ป้อนเอกสารด้วยครั้งละ 1 - 3 แผ่น (A4)
    - พับเป็นซองจดหมายเพื่อใส่ซองมาตรฐานได้
    - ใส่กระดาษมาตรฐาน  A4 และ Letter
    - เครื่องจะทำงานอัตโนมัติเมื่อใส่กระดาษ
    - ขนาด 310 x 150 x 155 มม.
    - น้ำหนัก 5.5 กก.
    - รับประกัน 1 ปี


 
 Martin yale P7200 
 
     
 
        คุณสมบัติ
    
- พับได้ 4 แบบ
    - พับได้ถึง 4000 ฉบับ / ชั่วโมง
    - พับเป็นจดหมายเพื่อใส่ซองมาตรได้
    - ใส่กระดาษมาตรฐาน A4 และ Letter ได้ครั้ง 50 แผ่น
    - ใส่กระดาษที่มีลวดเย็บได้
    - เครื่องจะทำงานอัตโนมัติเมื่อใส่กระดาษและกดปุ่ม
    - ขนาด 360 x 550 x 240 มม.
    - หนัก 7 กก.
    - รับประกัน 1 ปี


Current Pageid = 12