Website Banner


                                                          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

                                                          OLYMPIA  TP-2100


    คุณสมบัติ
    
    - 
ใช้บันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ  รหัสผ่าน  และการ์ด
    -  มีจอแสดงผลแบบ LCD
    -  รองรับลายนิ้วมือได้  20,000  ลายนิ้วมือ
    -  บันทึกข้อมูลได้สูงสุด  50,000  ข้อมูล
    -  หัวอ่านแบบ  OPTICAL CMOS  มีความทนทานสูง
    -  มีเสียงตอบรับการบันทึกเป็นภาษาไทย
    -  บันทึกข้อมูลผ่านเครื่องโดยตรง
    -  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบ  TCP/IP, RS 232 , RS 485 , USB
    -  ต่อเชื่อมเสียงกริ่งภายนอกได้
    -  มีระบบ  Sleep Mode  เพื่อประหยัดพลังงาน
    -  ตั้งเวลาปิด - เปิดอัตโนมัติ
    -  ตั้งระบบ  Manager ควบคุมการทำงานได้ 3 ระดับ
    -  โปรแกรมบริหารจัดการ สนับสนุนระบบปฏิบัติการ  Window xp , 2000 , ME , 98  
    -  ขนาดของเครื่อง กว้าง 138 มม. ยาว  198 มม.  หนา 40 มม.
    -  น้ำหนัก  1.1 กก.
Current Pageid = 47